Giới Thiệu Dịch Vụ Dự Án Tin Tức Đối Tác Liên Hệ    
Gọi cho chúng tôi
0937 89 99 89
   lc.tuong
Truy Cập
212149
Liên Hệ
Công ty cổ phần Công Nghệ & Truyền Thông
MỘT GIẢI PHÁP.

A: 36/3 Tự Lập , P.4,
Q.Tân Bình , TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
TEL: (+84-8) 3811-9416/17
FAX: (+84-8) 3811-9418
EMAIL: info@ones.com.vn


Nguyen Duy Dy (Mr.)
Title: Director Manager
Cell: (+84) 947 888-629
Email: dynguyen@ones.com.vn

Tên (*) :  
Điện Thoại (*) :  
Địa Chỉ (*) :  
Email (*) :  
Nội Dung (*) :