Giới Thiệu Dịch Vụ Dự Án Tin Tức Đối Tác Liên Hệ    
Gọi cho chúng tôi
0937 89 99 89
   lc.tuong
Truy Cập
213738
GIẢI PHÁP HẠ TẦNG - TRUNG TÂM DỮ LIỆU


MỘT GIẢI PHÁP mang lại một hệ giải pháp & dịch vụ để hỗ trợ việc thiết kế, phát triển, lắp đặt, và vận hành hạ tầng tổ hợp Công Nghệ Thông Tin. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hạ tầng Công Nghệ Thông Tin cho các giai đoạn hoạt động của hệ thống.

 

Giải pháp hạ tầng TRUNG TÂM DỮ LIỆU sẽ giảm thiểu tổng chi phí hệ thống mạng của nhà đầu tư với những tiến bộ về mặt kiến trúc thông qua ngân sách đầu tư cho sản phẩm hiệu suất cao để mang lại hiệu quả  nhanh chóng & linh hoạt.

 

Tất cả những điều này hoạt động vượt trên các yêu cầu thông thường với một hệ thống quản lý duy nhất làm tăng thêm việc triển khai các ứng dụng và dẫn đường cho việc gia tăng hiệu quả về không gian, năng lượng, làm mát và cả việc quản lý.

Tại MỘT GIẢI PHÁP,
TRUNG TÂM DỮ LIỆU của quý vị sẽ đáp ứng được yêu cầu cùa tiêu chuẩn TIA-942 từ Viện UPTime.

 

» Trở về