LIBERTY CENTRAL

Quy mô: 17 tầng cao + 3 tầng hầm

- Thi công hệ thống âm thanh công cộng (PA)
- Thi công hệ thống báo cháy (FA)
- Thi công hệ thống truyền hình (MATV)

Địa chỉ: 59 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Một số dự án Dự án tiêu biểu khác