AXON ACTIVE VIỆT NAM

Quy mô: Tp.HCM - Đà Nẵng - Cần Thơ

- Hạ tầng Hệ thống cáp cấu trúc UTP Cat6

- Hệ thống điện socket, chiếu sáng

- Hệ thống lạnh trung tâm VRV

- Phòng server room (sàn nâng, tủ rack, điều hòa…)

- Hệ thống Camera

- Ti vi hội nghị, màn hình hiển thị

Địa chỉ: Tp.HCM - Đà Nẵng - Cần Thơ


Một số dự án Dự án tiêu biểu khác