STB-TECH & SBJ (SACOMBANK)

Quy mô: 12 tầng cao + 1 tầng hầm

- Hệ thống cáp UTP Cat6 : 1000 nodes
- Hệ thống điện socket
- Hệ thống điện nguồn server room
- Hệ thống lạnh server room
- Hệ thống chữa cháy FM200
- Sàn nâng kỹ thuật
- Camera
- Cửa từ (Access control)

Địa chỉ: 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh

Một số dự án Dự án tiêu biểu khác