CÔNG TY THỜI TRANG VMG

Quy mô: 1 hầm + 4 tầng (2400m2)

- Hạ tầng hệ thống cáp cấu trúc Cat6

- Hệ thống Camera

- Hệ thống wifi Ruckus

- Hệ thống Switch Cisco, Fire wall Fortinet

- Hệ thống Veeam backup + NAS

- Hệ thống sàn nâng & cảnh báo nhiệt độ

Một số dự án Dự án tiêu biểu khác